دی ۲۴۱۳۹۲
 

محل جلسه : کتابخانه شهید حسینعلی دهقانی

درابتدا آقای ابوالفضل دهقانی(سرگروه حلقه های صالحین)باسوال ازجوانان که معیارهای ایمان ازنظر امام صادق(ع)چیست،دررابطه با دو صفت صداقت وامانت ازنظرامام صادق(ع) مطالبی بیان نمودوگفت: صداقت و امانت دومعیار سنجش ارتباطات انسان است وکسانیکه این دو صفت را داشته باشند،شایسته دوستی هستند وسعی نمایید معیار انتخاب دوستانتان کلام امام صادق(ع) باشد.

     درپایان ، جلسه با بیان خاطراتی از شهداء ودعا برای تعجیل در ظهور امام زمان(عج) وسلامتی رهبر معظم انقلاب خاتمه یافت.

IMG_0221

IMG_0215 IMG_0216 IMG_0217 IMG_0218 IMG_0219

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>