دی ۱۵۱۳۹۲
 

محل جلسه ؟کتابخانه شهید حسینعلی دهقانی

     در ابتدا آقای ابوالفضل دهقانی سرگروه حلقه های صالحین با توجه به زمان امتحانات مدارس و دانشگاه ها، سفارشاتی به نوجوانان و جوانان نمود وبیان کرد: زمینه ای فراهم کنید که والدین همیشه دعا گوی شما باشند که باعث موفقیت شما در زندگی است وداستانی از پدرعلامه محمدباقرمجلسی که با دعای خیرش باعث شد محمدباقر مجلسی به این مقام برسد، بیان نمود وبعد با اشاره به نامه۳۱ امام علی(ع) به امام حسن(ع) مطالبی بیان کرد.

در پایان پدر شهید حسینعلی دهقانی خاطراتی از فرزندش بیان نمود وجلسه با دعا برای سلامتی رهبر معظم انقلاب خاتمه یافت.

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>