بهمن ۲۹۱۳۹۱
 
پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله فرمود: در تورات نوشته شده: خانه هاى من در زمین مساجد است، خوشا به حال بندهاى که در خانه اش تطهیر کند و در مسجد به زیارت من آید…، بر من است که کرامت نصیب زائرم کنم، آنان را که در تاریکى شب به مساجد مىآیند، بشارت به نور درخشان در قیامت بده . من لا یحضره الفقیه؛ بحار الأنوار58408_265426713591333_1641629769_n

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>