آذر ۲۸۱۳۹۳
 

به پیشنهاد امام جماعت مسجد و در جهت تشویق نوجوانان و کودکان به حفظ و قرائت قران ، هر یکشنبه شب ، پس از نماز مغرب و عشاء ، جلسه قران کودکان و نوجوانان برگزار می شود.

این در در هفته های آغازین با استقبال خوب کودکان و خانواده ها برگزار گردید.

در این جلسات به شرکت کنندگان جوایزی نیز اعطا می گردد.

به امید تداوم این حرکت زیبا

20141207_175607..

20141207_175638

20141130_175620

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>