تیر ۲۹۱۳۹۳
 

روزى عربى به مسجدرسول خدا صلى الله علیه وآله در آمد و دو رکعت نماز در غایت تعجیل گذارد که در هیچ رکعتى رعایت تعدیل نکرد و در قرائت وترتیل به جاى نیاورد و امام زین العابدین علیه السلام در او مى نگریست .

اعرابى بعد از سلام دست به دعا برداشت و گفت : خدایا ، مرا اعلى درجات بهشت روزى کن و یک قصر زرین و چهار حورالعین بده !

امام فرمود: اى عرب ، مهر حقیر آوردى و نکاح بزرگ طمع کردى !

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>