دی ۳۰۱۳۹۲
 

محل جلسه : کتابخانه شهید حسینعلی دهقانی

در ابتدا آقای ابوالفضل دهقانی (سر گروه حلقه های صالحین) در رابطه با هفته وحدت، علت نامگذاری آن را از جوانان سوال نمود. ایشان در این زمینه مطالبی بیان نمودند و سپس در رابطه با سیره رسول گرامی اسلام، بیان نمودند که یکی از خصوصیات رسول گرامی اسلام خوش اخلاقی بود و همین صفت خوب ایشان باعث شد که مردم گروه کروه به اسلام روی آورند. سرگروه حلقه های صالحین در ادامه به جوانان و نوجوانان سفارش نمودند که سعی کنید با رفتار پسندیده و اخلاقی شایسته، زمینه های دوستی را با همدیگر ایجاد کنید.

درپایان، جلسه با بیان خاطراتی از شهداء و دعا برای تعجیل در ظهور امام زمان(عج) و سلامتی رهبر معظم انقلاب خاتمه یافت.

IMG_0225 IMG_0227 IMG_0228

 Leave a Reply

(required)

(required)

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>