آذر ۲۸۱۳۹۳
 

به پیشنهاد امام جماعت مسجد و در جهت تشویق نوجوانان و کودکان به حفظ و قرائت قران ، هر یکشنبه شب ، پس از نماز مغرب و عشاء ، جلسه قران کودکان و نوجوانان برگزار می شود.

این در در هفته های آغازین با استقبال خوب کودکان و خانواده ها برگزار گردید.

در این جلسات به شرکت کنندگان جوایزی نیز اعطا می گردد.

به امید تداوم این حرکت زیبا

20141207_175607..

20141207_175638

20141130_175620