بهمن ۰۸۱۳۹۲
 

محل جلسه : کتابخانه شهید حسینعلی دهقانی

در ابتدا آقای ابوالفضل دهقانی (سرگروه حلقه های صالحین) در رابطه با سیره پیامبر گرامی اسلام (ص) مطالبی بیان نمودند و گفتند: در قرآن، رسول گرامی اسلام به عنوان شخصیتی با خلق عظیم معرفی شده است. ایشان در ادامه در رابطه با پنج موضوع اساسی، ۱) صداقت و امانتداری ۲) پایبندی به عهد و پیمان ۳) رافت و مهربانی ۴) قاطعیت در اجرای عدالت و اقامه حدود الهی ۵) صبر و استقامت; مطالبی بیان نمودند و به نوجوانان و جوانان سفارش نمودند، سیره پیامبر گرامی اسلام را مطالعه و سرمشق زندگی خود قرار دهند.

درپایان جلسه با دعا برای تعجیل در فرج آقا امام زمان(عج) و سلامتی رهبر معظم انقلاب پایان یافت

دی ۳۰۱۳۹۲
 

محل جلسه : کتابخانه شهید حسینعلی دهقانی

در ابتدا آقای ابوالفضل دهقانی (سر گروه حلقه های صالحین) در رابطه با هفته وحدت، علت نامگذاری آن را از جوانان سوال نمود. ایشان در این زمینه مطالبی بیان نمودند و سپس در رابطه با سیره رسول گرامی اسلام، بیان نمودند که یکی از خصوصیات رسول گرامی اسلام خوش اخلاقی بود و همین صفت خوب ایشان باعث شد که مردم گروه کروه به اسلام روی آورند. سرگروه حلقه های صالحین در ادامه به جوانان و نوجوانان سفارش نمودند که سعی کنید با رفتار پسندیده و اخلاقی شایسته، زمینه های دوستی را با همدیگر ایجاد کنید.

درپایان، جلسه با بیان خاطراتی از شهداء و دعا برای تعجیل در ظهور امام زمان(عج) و سلامتی رهبر معظم انقلاب خاتمه یافت.

IMG_0225 IMG_0227 IMG_0228

دی ۲۴۱۳۹۲
 

محل جلسه : کتابخانه شهید حسینعلی دهقانی

درابتدا آقای ابوالفضل دهقانی(سرگروه حلقه های صالحین)باسوال ازجوانان که معیارهای ایمان ازنظر امام صادق(ع)چیست،دررابطه با دو صفت صداقت وامانت ازنظرامام صادق(ع) مطالبی بیان نمودوگفت: صداقت و امانت دومعیار سنجش ارتباطات انسان است وکسانیکه این دو صفت را داشته باشند،شایسته دوستی هستند وسعی نمایید معیار انتخاب دوستانتان کلام امام صادق(ع) باشد.

     درپایان ، جلسه با بیان خاطراتی از شهداء ودعا برای تعجیل در ظهور امام زمان(عج) وسلامتی رهبر معظم انقلاب خاتمه یافت.

IMG_0221

Continue reading »

دی ۱۵۱۳۹۲
 

محل جلسه ؟کتابخانه شهید حسینعلی دهقانی

     در ابتدا آقای ابوالفضل دهقانی سرگروه حلقه های صالحین با توجه به زمان امتحانات مدارس و دانشگاه ها، سفارشاتی به نوجوانان و جوانان نمود وبیان کرد: زمینه ای فراهم کنید که والدین همیشه دعا گوی شما باشند که باعث موفقیت شما در زندگی است وداستانی از پدرعلامه محمدباقرمجلسی که با دعای خیرش باعث شد محمدباقر مجلسی به این مقام برسد، بیان نمود وبعد با اشاره به نامه۳۱ امام علی(ع) به امام حسن(ع) مطالبی بیان کرد.

در پایان پدر شهید حسینعلی دهقانی خاطراتی از فرزندش بیان نمود وجلسه با دعا برای سلامتی رهبر معظم انقلاب خاتمه یافت.