بهمن ۲۹۱۳۹۱
 
پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله فرمود: در تورات نوشته شده: خانه هاى من در زمین مساجد است، خوشا به حال بندهاى که در خانه اش تطهیر کند و در مسجد به زیارت من آید…، بر من است که کرامت نصیب زائرم کنم، آنان را که در تاریکى شب به مساجد مىآیند، بشارت به نور درخشان در قیامت بده . من لا یحضره الفقیه؛ بحار الأنوار58408_265426713591333_1641629769_n

بهمن ۲۰۱۳۹۱
 

31-01-87SheykhZaeedMosque (1)

میر فندرسکی ،یکی از دانشمندان بزرگ شیعه ، در یکی از مسافرتها به شهری که ساکنانش نصرانی بودند، وارد شد و با مردمش به گفتگو نشست.

روزی عده ای برای تخطئه مذهب میرزا گفتند: یکی از چیزهایی که بر حقانیت مذهب ما و باطل بودن مذهب شما دلالت دارد، استحکام معابد و صومعه های ماست. تا آنجا که بعضی از آنها از زمان ساختشان که حدوداً دو سه هزار سال می گذرد، بدون هیچ گونه عیب و تغییری باقی مانده اند، به خلاف مساجد و معابد شما که غالباً طبق آنچه ما دیدیم، بیش از یک قرن باقی نمی ماند، آیا این به آن جهت نیست که حق، خود را حفظ می کند و باطل همیشه در معرض زوال است؟!

میرزا در جواب فرمود: علتش این نیست، بلکه چون این بناها، طاقت کلمه حق … … و اعمال صالحه و عبادات مقبوله مومنین را ندارد، به خاطر همین سستی و خرابی در معابد ما پدید می آید، به خلاف معابد شما که در آنها کلمه حقی که مورد رضایت خدا باشد، به آسمان بالا نمی رود. شاهدش هم، این که اگر در یکی از معابد شما که درباره اش چنین می گویید، اعمال حق ما انجام گیرد و آن صداها و راز و نیازهای مقبول از آنجا به طرف آسمان بالا رود، می بینید که آنجا هم در مقابل خدا و از ترس مقام الهی خاضع و خاشع و ذلیل خواهد گشت.

گفتند: این مطلب را فقط با امتحان قبول می کنیم. آنجا از قدیمی ترین (و محکمترین) کنیسه های ماست، آنجا برو و هر کاری می خواهی، انجام بده، اگر با کارهای تو خللی و سستی در عمارت پدید آمد، ادعای تو درست خواهد بود و گرنه باید ملتزم به صحت گفتار ما شوی. میرزا قبول کرد و پس از تطهیر و وضو با استعانت از ذات الهی و متوسل به اجداد طاهرینش (ع) داخل آن معبد بزرگ شد.در کمال جلالت و هیبت، در حالی که اهالی شهر، اطراف معبد اجتماع کرده بودند، اذان و اقامه گفت و آن گاه که آماده تکبیره الاحرام شد، تمام وجودش را به خدای سبحان سپرد و در نهایت تعظیم و ابهت گفت: «الله اکبر» و پس از گفتن آن فوراً از آنجا خارج شد.

ناگهان سقف معبد فرو ریخت و دیوارهای آن نیز خراب شد. بر اثر این کرامت ، گروه بسیاری به دین اسلام مشرف شدند.

منبع : رمز موفقیت بزرگان